wbgarden
exclusive instant
*
KURZY   SNIŽOVÁNÍ  NADVÁHY
styl
O  STOBu
Výsledky
Nastal eas
Klub
Test
Speciál
Ptáte se
Hubneme
Kurzy snižování nadváhy, pomocí behaviorální psychoterapie STOB, probíhají

v Ostravi pod odborným vedením psycholožky PhDr. Marie Slámové od roku 1997.

Dnes více než tisícovka absolventu STOBu,

kteoí v kurzech ztratili své poebyteené kilogramy,

povrzuje úspišnost této jedineené metody.

Koncem každého roku se absolventi kurzu

a další zájemci o zdravý životní styl 

scházejí v krásných prostorách

Janáekovy konzervatooe v Ostravi 

na programovi bohatých ostravských 

Dnech Zdravého Hubnutí ... / Kliknite na letopoeet, prosím .../
A léta biží ...
Slevy
Rodinné rady
Partneoi
Pro ženy
Pro diti
Sponzooi
DZH 2001
DZH 2002
Pro muže
Inzerce
Pomucky Sdilte nám
Adresy
Recepty
Napsali o nás
DZH 2004
DZH 2003
 
Den zdravého hubnutí
Den zdravého hubnutí