Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:

Nastal čas...

     
 


Je už čas začít hubnout ?

Více než polovina dospělé populace u nás má nadváhu, každý pátý člověk je obézní. Že jde o nadměrné ukládání tuku v důsledku zejména nedostatku pohybu a zvýšeného příjmu potravy ví dnes už každý. Většina lidí si rovněž uvědomuje důsledky nadváhy a obezity, které se mohou projevovat zpočátku nespokojeností se svým vzhledem, nižším sebevědomím, sníženou energií a kondicí, později různými zdravotními komplikacemi.Předejít problémům daným obezitou znamená průběžně kontrolovat svou hmotnost a při nárůstu kilogramů okamžitě změnit svůj způsob života, nečekat na zázrak. Čím dříve začnete, tím to půjde snadněji.

Máte hubnout právě vy ?

V poslední době se nejčastěji hodnotí stupeň nadváhy
a obezity pomocí indexu tělesné váhy BMI /body mass index/, který si můžete sami vypočítat ze vzorce:

Normální hodnoty BMI jsou 20 – 24,9. Nadváha má index 25 – 29,9. Obezita středního stupně je od 30 do 39,9, hodnoty na 40 vyjadřují obezitu těžkého stupně. Z grafu si můžete rovněž zjistit, jak jste na tom.


Vzorec pro výpočet BMI na stránce dole

Podle rozložení tuku ve vašem těle rozlišujeme 2 typy obezity. Pokud je tuk především na hýždích a stehnech – tvar těla připomíná hrušku, a proto se nazývá hruškovitý
/ gynoidní /. Vyskytuje se převážně u žen. Tvar těla obézních mužů připomíná většinou jablko, tuk bývá nahromaděn na  hrudníku a v břiše. Jde o jablku podobný
/ androidní / typ obezity. U obezity mužského typu je výrazně vyšší riziko ohrožení infarkty, cévními onemocněními a cukrovkou než u typu ženského. Již prostý obvod pasu v cm vypovídá o zdravotním riziku.

Obvod pasu.

Normální obsah tukové tkáně v těle představuje u mužů
10 - 25% u žen 18 - 30% Máte-li nadváhu, měli byste se zamyslet nad svými dosavadními stravovacími
a pohybovými návyky a postupně je začít měnit, nejlépe ve skupině stejně motivovaných lidí. Nejúčinnější jsou v současné době skupinové kurzy snižování nadváhy. Pokud již obézní jste, bylo by nejlepší při léčbě obezity spolupracovat s odborníky / lékařem, psychologem, dietní sestrou /, zejména při vyšší obezitě, spojené již se zdravotními komplikacemi.Pokud máte váhu v normě
a chcete se dozvědět, zda vám nehrozí v budoucnu obezita, zkuste si odpovědět na otázky našeho zábavného testu. A vy, co již obézní jste, máte možnost se nad svým postojem k jídlu zamyslet.

 

Máte šanci stát se obézním, pokud se tomu tak ještě nestalo ?

 

 

 
     


Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.