STOB = stop obezitě

 





















stobstyl




Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:







     
 


O STOBu

Společnost STOB = Stop obezitě byla založena PhDr. Ivou Málkovou v roce 1991 a v současné době sdružuje asi 300 vyškolených lektorů - psychologů, lékařů, dietních sester, cvičitelek a dalších odborníků, jejichž cílem je pomáhat obézním v boji s nadbytečnými kilogramy. Hlavní činností STOBu je pořádání kurzů snižování nadváhy, dnes již zhruba v 50 městech České republiky. V Ostravě působí od roku 1997 pod hlavičkou STOB STYL OSTRAVA pod vedením PhDr. Marie Slámové. Aktivity společnosti STOB jsou založeny na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících klientů a je i ve světě uznávána za jednu z nejefektivnějších metod terapie obezity. Efektivita tohoto způsobu terapie se pohybuje kolem 60 % a je opakovaně potvrzována prováděnými průzkumy. Oproti jiným metodám hubnutí se nezamýšlí pouze nad tím co mají obézní jíst, ale také jak docílit toho, aby splnili svá předsevzetí a nacvičili si svoji vůli. Naučí je, jak řešit stresy jinak než jídlem, jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce, které často dělí život obézního na etapu hubnutí a etapu sbírání sil na další hubnutí, kdy se v jídle vůbec nekontroluje. Pomocí této metodiky klienti postupně mění své stravovací a pohybové návyky, které vedou nejenom k trvalým váhovým úbytkům,ale i ke zvýšení kvality života.

K hlavním aktivitám STOB STYLU v Ostravě patří:

Kurzy snižování nadváhy

Poradenská služba

Redukční klub

Den zdravého hubnutí

Kurzy snižování nadváhy pro dospělé probíhají v Ostravě od roku 1997 a za dobu jejich trvání jimi prošlo již více než 1000 žen, ale pouze 18 mužů. V kurzech je kombinován nácvik správných stravovacích návyků s vhodnou pohybovou aktivitou. Kurz probíhá v příjemné atmosféře a vede ke zdravému hubnutí a udržení váhových úbytků. Trvá 12 týdnů, vždy 1x týdně 3 hodiny, z toho jsou 2 hodiny skupinové terapie a 1 hodina cvičení. Součástí skupinové terapie je rovněž poradenství v oblasti zdravé výživy, psychologické poradenství a relaxační techniky. Cvičení má charakter aerobně-posilovací a rehabilitační, vždy s ohledem na tělesné možnosti klientů.
Průměrné váhové úbytky za 3 měsíce se pohybují mezi 7 – 9 kilogramy.
Kurzy jsou zahajovány 3x ročně, v lednu, dubnu a září.

Poradenská služba – jde o individuální poradenství v oblasti zdravého hubnutí a výživy. Jde o bezplatnou telefonickou nebo osobní konzultaci, nezřídka vedoucí k  rozhodnutí absolvovat skupinovou terapii v kurzu.

Redukční klub – je určen absolventům kurzů STOB a nabízí další kontakt, podporu a novinky z dané oblasti. Setkání probíhá 1x měsíčně, je spojeno s vážením, případně dalším programem.

 

 

 
     


Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.