Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:

Nejen pro děti ...

     
 

 

Máte doma obézní dítě ?

  Jak poznáte, že dítě potřebuje hubnout?

Obézní rodiče často nevidí nebo nechtějí vidět, že jejich dítě je obézní. Orientačně poznáte obezitu dítěte tak, že by dítě nemělo vážit více než hodnota, kterou získáte, když odečtete od výšky dítěte v cm číslo 100 (dřívější Brocův index). Tedy když dítě měří 140 cm, nemělo by vážit více než 40 kg. A rodiče si změří obvod pasu
a pokud centimetr ukazuje více než 80 cm u žen tak zbystří a pokud více než 88 cm, tak se určitě pustí do hubnutí s dítětem. Pokud se chtějí zbavit nadbytečných kilogramů i tatínkové, tak se to týká těch, jejichž obvod pasu je 94, resp. 102 cm.

  Dědí se geny k obezitě nebo společný talíř ?

  Pokud máte doma obézní dítě je pravděpodobné, že
i Vy jste obézní. Statistiky ukazují, že dítě, které má jednoho rodiče obézního, se stane obézním asi ve 40 %, v případě obou rodičů obézních se tato šance zvyšuje na 70 %. Pokud jsou i prarodiče obézní, těžko dítě bez odborného zásahu unikne. Naproti tomu rodiče s normální hmotností mají obézní děti asi ve 14 %.Přesto, že má obezita silnou genetickou složku, je ovlivňována vlivy vnějšího prostředí. V konečném důsledku zda se z dědičných dispozic rozvine obezita, rozhoduje člověk sám – to jak se stravuje a jak se hýbe. V rodině se často dědí z generace na generaci „společná kuchyně“ ať už předáváním receptů matky dceři nebo stravovacími zvyklostmi. Není například možná neděle bez buchet, oběd bez zákusku, televize bez chipsů, návštěvy bez sladkostí, nejrůznější oslavy bez nadměrné konzumace jídla, apod. Při rozvoji obezity může sehrát svou roli další geneticky podmíněna charakteristika, kterou je životní elán – čilost, pohyblivost.

  Jak se stane z dítěte, které má dispozice k obezitě, obézní jedinec ?

Dítě se učí novému chování pozorováním
a napodobováním chování především rodičů, prarodičů
a sourozenců. Je to rodina, která je tím základním modelem pozdějších stravovacích a pohybových návyků. Dítě např. odmítá zeleninové jídlo stejnými slovy, jaké slyšíte od manžela při podávání nepříliš oblíbeného pokrmu. Obdobně patří-li ke zvyklostem rodiny pravidelné vysedávání u televize s průběžnou konzumací čehokoliv, nelze čekat od dítěte jinou aktivitu.

Život obézního dítěte

Obezita ztěžuje dítěti život již od malička. Průzkumy ukázaly, že již v mateřské škole patří obézní děti mezi nejméně oblíbené. Ve školním věku je pro ně obtížnější začlenit se do sociálního prostředí. Dostávají ve škole hanlivé přezdívky, nálepku „tlustý“, což se blíží pojmům ošklivý, líný, slaboch. Často jsou pohybově méně obratné, mají horší známky z tělocviku, mají zpomalené celkové tempo. Toto vše může přispívat ke vzniku komplexu méněcennosti a negativně se projevovat na psychice dítěte. Děvčata např. reagují přecitlivělostí, pasivitou, vyhýbáním se společným aktivitám, chlapci tyto zátěžové situace řeší spíše vyvoláváním konfliktů, tvrdohlavostí, případně agresivitou. Čím dříve obezita dítěte vznikne
a čím déle trvá, tím je větší pravděpodobnost, že bude dítě obézní až do dospělosti a těžko se jí někdy bude zbavovat. A s tím samozřejmě souvisí i dřívější nástup zdravotních problémů v dospělosti.

Existuje nějaké řešení ?

Začít s řešením obezity u dětí co nejdříve je velmi důležité,protože bohužel neplatí, že „ z toho dítě vyroste“, nebo , že „ to vyběhá“. V to někteří rodiče doufají, jíní se snaží pomoci, ale většinou nevědí jak. Pokud chcete dítěti pomoci a nevíte jak na to, nabízí Vám společnost STOB možnost navštěvovat rodinné kurzy snižování nadváhy, které jsou nejúčinnějším řešením nadváhy a obezity. Kurzy byly doposud zaměřeny na dospělou populaci, ale s ohledem na nárůst obezity u dětí, budou od letošního roku rozšířeny na rodinu, tak, aby bylo dosaženo praktické pomoci
a spolupráce celé rodiny. Konkrétně společně s dítětem ve věku 9 – 13 let se terapie zúčastní i dospělý, nejlépe rodič, případně prarodič. Metodika kurzů je v podstatě stejná jako pro dospělé, je však zjednodušena
a podávána hravou, zábavnou formou.Cílem rodinných kurzů snižování nadváhy je naučit rodiče a děti zdravému životnímu stylu, tedy postupně upravit stravovací
a pohybové návyky tak, aby snížená hmotnost byla pokud možno trvalá. Kurzy snižování nadváhy jsou tříměsíční
a probíhají ve 12 lekcích, 1 lekce týdně. Lekce se skládá z 1 hodiny cvičení přizpůsobeného možnostem Vás
i Vašich dětí a 1,5 - 2 hodin skupinové terapie (společného povídání, probírání náplně jednotlivých lekcí). Počítá se tím, že rodiče nebyli třeba od školních let v tělocvičně a pohyb bude uzpůsoben všem věkovým
i váhovým kategoriím.

STOBSTYL Ostrava v současné době nepořádá rodinné kurzy. Informace o konání těchto kurzů naleznete na:
istob.cz

  Sedmero rad při rodinném hubnutí

 

 

 
     

Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.