Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:


Nejen pro muže ...

     
 

 

Pánové, jde o život, čtěte, prosím ...

Česká republika se z hlediska obezity řadí v Evropě na 3. – 4. místo, každý druhý člověk u nás má nadváhu a zhruba pětina lidí je obézních. Přesto, že příčiny jsou všeobecně známé a rovněž přibývají nové způsoby léčby obezity, počet lidí s nadnormální hmotností stále narůstá. Negativní dopady obezity na zdraví a psychiku by měly být dostačujícím motivem ke změně životního stylu. Proč tomu tak není ? Velmi zjednodušeně řečeno : někteří lidé stále opakují neúspěšné způsoby hubnutí – buď neví jak na to a neustále zkouší něco nového nebo sami nedokáží vytrvat v kontrole své hmotnosti.

Jsou ovšem i takoví, kteří i přes značné zdravotní problémy nechtějí měnit svůj způsob života.

Snižování tělesné hmotnosti vyžaduje vždy komplexní přístup, jenž zahrnuje úpravu jídelníčku a stravovacích návyků, přiměřenou fyzickou aktivitu a úpravu životního stylu. Tento postup je uplatňován i společností STOB, která již od roku 1991 prostřednictvím odborníků pomáhá obézním snižovat jejich nadváhu. Od zahájení kurzů snižování nadváhy v Ostravě v roce 1997 , jimi prošlo více než tisíc žen, ale pouze 18 mužů. Muž v kurzu je vždy vítaným zpestřením, a také je více hýčkán a opečováván. Za to se musí přizpůsobit ženskému pojetí celého kurzu a zejména typu pohybové aktivity. Možná to je jeden z důvodů tak nízké účasti mužů v kurzech. U mužů nemá estetický důvod tak významný vliv jako u žen, muže obvykle donutí k hubnutí až výskyt závažných zdravotních problémů. A je to právě mužský typ obezity / typ jablko /, při kterém dochází k nadměrnému hromadění tuku v břiše, a který je mnohem nebezpečnější než typicky ženská obezita, připodobňovaná k  hrušce.. Obvod pasu u mužů nad 94 cm znamená vyšší riziko, obvod nad 102 cm vysoké riziko ohrožení infarkty, cévními onemocnění či cukrovkou. A to už je určitě dostatečný důvod pro to, aby se i muži začali zajímat o to, jak se svých nadbytečných kilogramů zbavit. Pro zvýšení aktivního přístupu mužů k jejich hmotnosti jsme se rozhodli „ušít mužům kurz na míru“, specializovaný právě pro ně. To znamená větší využití technických vymožeností při hubnutí, jako jsou počítačové programy k vytvoření správného jídelníčku, sporttestery měřící tepovou frekvenci při pohybové aktivitě, přístroje na měření tuku. Bohužel pro velmi nízký zájem se specializovaný kurz pro muže neuskutečnil. Muži mají i nadále možnost absolvovat kurzy hubnutí spolu s ženami.

Podrobnější informace o kurzu lze získat na a na tel.č:
596 735 226.

Samozřejmě, že lze nezávazně přijít na 1. setkání, které bude ukázkové a rozhodnout se na místě zda stojí za to absolvovat kurz a využít jak odborného zázemí, tak podpory skupiny ve společném úsilí.

 

S T O B STYL OSTRAVA


 

 
     

Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.