Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:


 


Nejen pro ženy ...

     
 

 

Obezita, nadváha, hubnutí – to jsou snad nejčastější konverzační témata u žen. Vzhledem k tomu, že se štíhlostí bývá spojována zcela neoprávněně i řada pozitivních osobnostních vlastností, vzniká především na ženy silný společenský tlak, který je nutí hubnout..Ponechejme stranou nejrůznější laické způsoby redukce nadváhy, které nezřídka končí tzv. jo -jo efektem a obraťme pozornost k odbornému přístupu, který je i ve světě považován za nejúčinnější. Jedná se o kognitivně – behaviorální psychoterapeutický přístup uplatňovaný v kurzech snižování nadváhy společnosti STOB – stop obezitě. Zjednodušeně řečeno - chci-li změnit své zažité nevhodné chování, musím si své zlozvyky nejdříve uvědomit a přiznat a postupně po krocích přecvičovat a nahrazovat chováním z hlediska životního stylu správným. Skupina stejně motivovaných lidí a odborné zázemí mi v tom mohou účinně pomáhat.

Důležitým momentem na počátku změny je ujasnění si své motivace : proč chci zhubnout, co tím získám, co pro to musím udělat. Za podstatné považuji uvědomění si, že nejde o „držení nějaké diety“, že to dělám pro sebe napořád a ne pro někoho nebo pro nějakou příležitost.

Dalším krokem je reálné poznání skutečnosti , tzn. vidět pravdivě své stravovací a pohybové zvyklosti a přestat se omlouvat a zdůvodňovat proč něco dělám nebo nedělám. Osvědčenou technikou pro překonání tendence k výmluvám je písemné zaznamenávání vlastního chování, např. režimu jídla, jídelníčku, pohybových aktivit a dalších návyků. Neméně důležité je uvědomění si časového horizontu : nejde o změnu chování na dobu 3 měsíců, ale o vytvoření trvalého každodenního návyku hlídání si váhy . Víme, že změna chování je velmi složitý a dlouhodobý proces, který nelze uspěchat a jenom pomalé a postupné změny chování mají šanci být trvalými. Pro většinu účastníků kurzů je zpočátku tím hlavním cílem redukce váhy.
Ale již po několika týdnech si začínají uvědomovat, že nejde jen o hmotnost, že jim změna návyků přináší další zisky. Od roku 1997, kdy jsem začala vést kurzy snižování nadváhy v Ostravě, jimi prošlo přes 1000 žen. Přesto, že každá z nich byla jedinečnou osobností se svou vlastní „dietní minulostí“, dokázala drtivá většina žen změnit své stravovací a pohybové návyky a nastartovat zdravější způsob života. Pokud jde o váhové úbytky, hubly ženy průměrně mezi 7 – 9 kilogramy za 3 měsíce.


A jak ženy samotné vnímají a oceňují další efekt terapie ?

•  sami rozhodují o tom co, jak, kdy, kolik a proč budou jíst

•  jí více než dříve, protože změnily režim jídla a skladbu jídelníčku

•  občas si mohou dopřát i tzv. zakázané potraviny, které si náležitě vychutnají, ale v malém množství

•  napětí a jiné negativní emoce většinou zvládají jiným způsobem než jídlem

•  bylo jednoduché naučit se počítat a odhadovat energetickou hodnotu potravin

•  pokud někdy v jídle „selžou“, bez pocitu viny se ihned vrací ke správným stravovacím a pohybovým návykům

•  pravidelný pohyb se pro většinu z nich stal potřebou, pro některé každodenní nutností

•  dostává se jim více pozornosti a uznání od členů rodiny a přátel

•  svými výsledky a nadšením získaly své nejbližší pro zdravější způsob života

•  dokázaly si najít více času pro sebe a své zájmy

•  mají lepší fyzickou i psychickou kondici

•  věří si, že získané správné návyky udrží

 

S T O B STYL OSTRAVA

 

 

 
     

Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.