Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:Sedmero rad ...

     
 

 


   1.  Buďte dítěti vzorem při změně stravovacích návyků. Přimějte všechny členy rodiny ať jásají a schvalují nebo alespoň nekritizují pokrmy, které chcete aby dítě jedlo. Ukazuje se, že nové jídlo je třeba dítěti předložit nejméně 7x, aby si ho oblíbilo. Vyprávějte jim o vašich úspěších při změně jídelníčku, které děti neviděly,jak jste např. zvládli pohoštění na nějaké oslavě.

2.  Vzorem byste měli být i v pohybové aktivitě.Pro dítě je těžké nedívat se na televizi a cvičit, když zbytek rodiny sedí u televize. Pokud budete sledovat televizi cíleně, jenom to co vás zajímá, překvapí vás kolik času zůstane na společnou pohybovou aktivitu. Nejméně časově náročné je postupně dávkovaná jízda na rotopedu, doma je možné dále využít cvičení podle videokazet. Střídejte druhy pohybu. Přiměřenou aktivitou pro obézní je plavání, chůze, případně turistika.

  3. Důležité je, abyste do nového životního způsobu zapojili celou rodinu, tedy i ty členy rodiny, kteří nepotřebují hubnout. Zdravější způsob života prospěje v každém případě všem. Dítě se může těžko chovat jinak než tatínek, či bratr. A zlatá střední cesta, kompromisy pro všechny se vždycky najdou. Lepší jídelní návyky a zvýšení pohybové aktivity může přijmout za své každý člen rodiny.

4. Víme, že v dnešní uspěchané době máte neustále pocit, že nemůžete nic stačit. Na druhé straně však zase platí, že na co si člověk najít čas chce, na to si ho najde. Opomiňte zejména v počátku nácviku nového chování méně důležité práce a věnujte čas sobě a dítěti. Vyšetřete si alespoň obden čas na nějakou pohybovou aktivitu i za cenu, že byt nebude uklizen jako klícka.

5. Nešetřete chválou, oceňujte, chvalte dítě nejenom za ubrané kilogramy, ale i za plnění dílčích cílů. Jedním průzkumem bylo prokázáno, že oceňované a chválené děti zhubly za sledované období 3x více, než děti, které oceňovány nebyly. Pochvala pomáhá dětem budovat sebedůvěru, které zejména obézní děti nemají dostatek. Ocenění je nejvíce účinné, když přijde okamžitě po správném chování. Buďte v odměňování důslední, reagujte na určité chování vždy stejně, nikdy se nesmí stát, že jednou dítě za určité chování odměníte a jindy ho pokáráte.

6.Zkuste porušit rodinné tradice a při rodinných oslavách si předem naplánujte činnosti, při kterých strávíte minimum času u stolu. A uvidíte, že dítě si nakonec bude s vámi radši hrát než sedět přejedené nečinně u stolu.

7. Nepodceňujte množství jídla, které dítě sní u kamarádů. Dohodněte se s učiteli ve školní jídelně, aby nedocházelo k tomu, že budou dítě nutit do snědení kompletního oběda. Připravte též dítěti do ledničky talířek s chutně vyhlížející zeleninou, netučný tvaroh s ovocem a pod., aby dítě, až přijde třeba hladové ze školy, mělo kam sáhnout. Vyhraďte mu oddělení v ledničce, ze kterého si může vybírat potraviny.

 

Publikováno s laskavým svolením PhDr. Ivy Málkové

 

 

 
     

Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.


stobstyl