SLEVY

 Jméno:

E- mail

Telefon:

Jak jste našli naši stránku?

Jestli jiné, zadejte podrobnosti:

Poznámky:
 


     
 

Cena kurzu snižování nadváhy

Kursovné za 3 měsíce, tj 12 tříhodinových lekcí činí 2800,- Kč včetně 20 % DPH. V kursovném je zahrnuto 24 hodin skupinové terapie, 12 hodin cvičení a odborné materiály a pomůcky v částce cca 300,- Kč. Platí se v hotovosti při zahájení, úhradu lze po domluvě provést formou splátek. Platbu lze rovněž uhradit přes FKSP.
Důchodcům, manželským párům a členům klubu Merrylinky poskytujeme slevu 200,- Kč.

Cena kurzu s aqua-aerobicem - 3200 Kč včetně 20 % DPH.
/ 1400,- Kč aqua-aerobic a 1800,- Kč skupinová terapie /
Kursovné  zahrnuje 10 hodin cvičení v bazénu s instruktorkou Lenkou Kolarčíkovou, 20 hodin skupinové terapie a odborné materiály.

Bližší informace na tel. číslech:
596 735 226
nebo 603 975 641

 
     

Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.